کتاب فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه, توسط علیرضا امینی و محمدرضا آیتی تالیف شده و با ترجمه سیدمهدی دادمرزی (تک جلدی) است. این کتاب به شرح برخی اصول فقهی و احکام دینی می پردازد و مشتمل بر 53 فصل از معرفی زندگی نامه تا قصاص و دیات است. همچنین این کتاب در تدوین قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی یکی از منابع اصلی به شمار می رود.

....                             .. لینک دانلود مستقیم : DOWNLOAD